Akumuliatoriai

Naudotų akumuliatorių surinkimas     

Atliekoms yrant sąvartynuose nuo gamtos poveikio ar sąveikos su kitomis medžiagomis juose esantys itin toksiški sunkieji metalai, rūgštys ir kitos toksinės medžiagos patenka į aplinką ir užteršia gruntą, vandenį, orą, todėl būtina užtikrinti, kad šios atliekos būtų surinktos atskirai ir perdirbtos.

Lietuvoje veikia pavojingų atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema: viena iš tokių pavojingų atliekų - naudoti švino rūgštiniai akumuliatoriai yra sėkmingai perdirbami. Išmesti į konteinerį ar laikomi garaže jie į aplinką išskiria daugybę teršalų: švino, sieros rūgšties, stibio ir kt. Šios medžiagos gali sukelti nepagydomas ligas.

UAB „Giedrola“ nemokamai surenka neišardytus transporto priemonių akumuliatorius ir perduoda juos pavojingų atliekų tvarkytojams, kurie perdirba visas juose esančias medžiagas: šviną, elektrolitą, plastikinius korpusus. Tereikia, kad vartotojas atitarnavusį akumuliatorių atvežtų į mūsų automobilių demontavimo aikštelę adresu T.Masiulio g. 18F, Kaune.

Nepamirškite, kad teisingas akumuliatorių atliekų rūšiavimas, surinkimas, tvarkymas ir perdirbimas saugo aplinką ir tausoja gamtinius išteklius!

Daugiau informacijos rasite www.surenkameakumuliatorius.lt